Konfirmandläger

Konfirmationsläger - ett minne för livet!

En av de viktigaste verksamheterna på Åhus Missionsgård är konfirmandlägren! Varje sommar konfirmeras ca 20 ungdomar efter att ha varit med på läger på gården (gruppernas storlek kan variera).

Man konfirmeras i regel när man är 15 år gammal. Under ett cirka fyra veckor långt läger lär man känna varandra i gruppen, gör mängder av roliga saker på fritiden och får undervisning i den kristna tron. Efter konfirmationen ingår tre helgträffar (en per termin) och en återträffsvecka sommaren efter konfirmationen.

Våra läger kan se lite olika ut beroende på vilka som är ledare och lärare, men några grunddrag gäller år från år. Oftast har vi lektioner på förmiddagarna. Upplägget på lektionerna varierar, från rena gruppdiskussioner till katederundervisning. Efter lunch är det några timmars fritid med aktiviteter beroende på väder. Mellan fika och kvällsmat är det någon typ av mera lättsam verksamhet, gärna där många sinnen får vara med. På kvällarna är det ibland lekar eller liknande och dagen avslutas med aftonbön.

Det vi vill ge konfirmanden är en ärlig presentation av den kristna tron, så som den alltid sett ut. Vi vill ge utrymme åt konfirmandens egna frågor och funderingar i samtal och diskussioner. Vi satsar också mycket på gemenskapen och har många ledare. Både sång/musik och friluftsliv får stort utrymme under lägret.

Ta gärna kontakt missionsgården för att få mer information: skriv till info@ahusmissionsgard.se eller ring 044-24 75 55.

Kostnaden för lägret är 8 500 kr (2024) . Konfirmandens hemförsamling i Svenska kyrkan står för resterande belopp, om man är medlem. I priset ingår sommarlägret, samt återträffarna under de kommande två åren.

Anmälningar till konfirmationsläger år 2025, 2026 görs via en gemensam anmälningssida för de tre missionsgårdarna: Åhus Missionsgård, Breanäs Missionsgård och Missionsgården Strandhem. Där skriver ni in er anmälan och får sedan ett svarsmail om att er anmälan är mottagen. Anmälan kan göras fram till 1 augusti året innan konfirmationen. Bekräftelse på om ni får plats på den gård ni önskat i första hand, eller vilken av de andra två gårdarna ni fått plats på, meddelas cirka en månad efter anmälningsstopp. Senare anmälningar görs direkt till respektive Missionsgård.